Có một làng Sen ở miền tây Nghệ An

Lối vào làng Sen.
Lối vào làng Sen.
Lối vào làng Sen.
Lên top