Có một Câu lạc bộ dân ca Quan họ trên đất phương Nam

Các học viên CLB Quan họ Mười Nhớ biểu diễn trong chương trình 
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB. Ảnh: Quý Thăng
Các học viên CLB Quan họ Mười Nhớ biểu diễn trong chương trình Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB. Ảnh: Quý Thăng
Các học viên CLB Quan họ Mười Nhớ biểu diễn trong chương trình Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB. Ảnh: Quý Thăng
Lên top