"Cỗ máy đi bộ" của "thần đèn" cứu di sản kiến trúc

"Cỗ máy đi bộ" di dời thành công Trường tiểu học Lagena (ở Thượng Hải, Trung Quốc). Ảnh chụp màn hình: CNN/ SCMP
"Cỗ máy đi bộ" di dời thành công Trường tiểu học Lagena (ở Thượng Hải, Trung Quốc). Ảnh chụp màn hình: CNN/ SCMP
"Cỗ máy đi bộ" di dời thành công Trường tiểu học Lagena (ở Thượng Hải, Trung Quốc). Ảnh chụp màn hình: CNN/ SCMP
Lên top