Sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL:

Cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL giới thiệu các giống lúa thích nghi với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn.
Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL giới thiệu các giống lúa thích nghi với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn.
Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL giới thiệu các giống lúa thích nghi với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn.
Lên top