Cô gái khiếm thị tài năng vượt lên số phận

Hương đang phát biểu trong buổi lễ khai giảng khóa đào tạo cho cán bộ Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y Tế tháng 1.2021.
Hương đang phát biểu trong buổi lễ khai giảng khóa đào tạo cho cán bộ Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y Tế tháng 1.2021.
Hương đang phát biểu trong buổi lễ khai giảng khóa đào tạo cho cán bộ Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y Tế tháng 1.2021.
Lên top