Cô gái khiếm khuyết nửa khuôn mặt và hành trình gieo mầm tương lai

Hảo luôn toát lên năng lượng sống tích cực, gieo mầm cảm hứng cho mọi người. Ảnh: NVCC
Hảo luôn toát lên năng lượng sống tích cực, gieo mầm cảm hứng cho mọi người. Ảnh: NVCC
Hảo luôn toát lên năng lượng sống tích cực, gieo mầm cảm hứng cho mọi người. Ảnh: NVCC
Lên top