Cô gái "dệt hồn" cho vải gai dầu

Hạnh Nguyên cùng những sản phẩm được làm ra từ vải gai dầu. Ảnh: Hoài Anh
Hạnh Nguyên cùng những sản phẩm được làm ra từ vải gai dầu. Ảnh: Hoài Anh
Hạnh Nguyên cùng những sản phẩm được làm ra từ vải gai dầu. Ảnh: Hoài Anh
Lên top