Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cơ chế nào cho “siêu Ủy ban” quản lý 5 triệu tỉ đồng?

ĐBQH, PGS, Ts Hoàng Văn Cường trao đổi cùng báo chí. 
Ảnh: Đức Thành
ĐBQH, PGS, Ts Hoàng Văn Cường trao đổi cùng báo chí. Ảnh: Đức Thành