Chuyện về Thiên Y A Na, người sở hữu nhiều trầm nhất Khánh Hòa

Tháp cao nhất là nơi thờ Bà Poh Nagar - người sở hữu trầm hương nhiều nhất Khánh Hòa. Ảnh: H.V.M
Tháp cao nhất là nơi thờ Bà Poh Nagar - người sở hữu trầm hương nhiều nhất Khánh Hòa. Ảnh: H.V.M
Tháp cao nhất là nơi thờ Bà Poh Nagar - người sở hữu trầm hương nhiều nhất Khánh Hòa. Ảnh: H.V.M