Chuyện về những số phận giàu có nhờ live stream, thiệt mạng vì live stream

James Copsey, 22 tuổi, trong studio làm nội dung live stream của cậu.
James Copsey, 22 tuổi, trong studio làm nội dung live stream của cậu.