Chuyện về người ước mơ lưu giữ ký ức của cả thế giới

Martin Kunze bên cạnh hồ nước gần mỏ muối - điểm lưu trữ các tấm gốm của ông.
Martin Kunze bên cạnh hồ nước gần mỏ muối - điểm lưu trữ các tấm gốm của ông.
Martin Kunze bên cạnh hồ nước gần mỏ muối - điểm lưu trữ các tấm gốm của ông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top