Chuyện về một nghĩa sĩ Cần Vương người Thái

Nơi tưởng niệm nghĩa sĩ Cần Vương người Thái xứ Nghệ.
Nơi tưởng niệm nghĩa sĩ Cần Vương người Thái xứ Nghệ.
Nơi tưởng niệm nghĩa sĩ Cần Vương người Thái xứ Nghệ.
Lên top