Chuyện về một cộng đồng đặc biệt trong các bức tường của Nhà Trắng

Nhà Trắng vận hành nhờ đội ngũ lao động thường xuyên gồm khoảng 90 người. Ảnh AFP
Nhà Trắng vận hành nhờ đội ngũ lao động thường xuyên gồm khoảng 90 người. Ảnh AFP
Nhà Trắng vận hành nhờ đội ngũ lao động thường xuyên gồm khoảng 90 người. Ảnh AFP
Lên top