Chuyện về cầu Long Biên - Yêu nhau mà hóa bằng mười phụ nhau

Nên biết rằng thép làm cầu Long Biên chỉ là thép carbon thấp, chất lượng rất kém, loại thép có từ thế kỷ 19, với sự xâm hại nặng nề của khí hậu nhiệt đới ẩm, loại thép ấy không thể trụ vững được lâu. Công nhân sửa chữa cầu Long Biên. Ảnh: Dương Quốc Bình
Nên biết rằng thép làm cầu Long Biên chỉ là thép carbon thấp, chất lượng rất kém, loại thép có từ thế kỷ 19, với sự xâm hại nặng nề của khí hậu nhiệt đới ẩm, loại thép ấy không thể trụ vững được lâu. Công nhân sửa chữa cầu Long Biên. Ảnh: Dương Quốc Bình
Nên biết rằng thép làm cầu Long Biên chỉ là thép carbon thấp, chất lượng rất kém, loại thép có từ thế kỷ 19, với sự xâm hại nặng nề của khí hậu nhiệt đới ẩm, loại thép ấy không thể trụ vững được lâu. Công nhân sửa chữa cầu Long Biên. Ảnh: Dương Quốc Bình
Lên top