Chuyện thống kê hộ khẩu thời xưa

Tượng nhà bác học Lê Quý Đôn tại TPHCM (nguồn: wikipedia.org)
Tượng nhà bác học Lê Quý Đôn tại TPHCM (nguồn: wikipedia.org)
Tượng nhà bác học Lê Quý Đôn tại TPHCM (nguồn: wikipedia.org)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM