Chuyện thày Chu Văn An với học trò

Tượng Chu Văn An (nguồn: Wikimedia).
Tượng Chu Văn An (nguồn: Wikimedia).
Tượng Chu Văn An (nguồn: Wikimedia).