Khung cửa tư pháp:

Chuyến tàu đầu năm...

Ga Phan Thiết chiều mùng 4 Tết Đinh Dậu.Ảnh: HOÀI PHAN
Ga Phan Thiết chiều mùng 4 Tết Đinh Dậu.Ảnh: HOÀI PHAN