Không ngạc nhiên

Chuyện sau cơn mưa khiến Sài Gòn “thất thủ”

Đường phố Sài Gòn ngập nặng sau cơn mưa ngày 26.9.2016.
Đường phố Sài Gòn ngập nặng sau cơn mưa ngày 26.9.2016.