Chuyện làng văn nghệ: “Trường Sa hành” tròn 40 tuổi