Chuyện làng văn nghệ: Tiếng hát trận mở đầu Hải Phòng 19.11.1946