Chuyện làm báo ở “địa ngục” Sơn La

Chân dung nhà hoạt động chính trị,nhà báo Xuân Thủy. Ảnh: Tư liệu
Chân dung nhà hoạt động chính trị,nhà báo Xuân Thủy. Ảnh: Tư liệu
Chân dung nhà hoạt động chính trị,nhà báo Xuân Thủy. Ảnh: Tư liệu
Lên top