Kỷ niệm 91 năm Ngày xuất bản số Báo Lao Động đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2020):

Chuyện kể về lần xuất bản bí mật đầu tiên

Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và tờ Báo Lao Động số đầu tiên.
Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và tờ Báo Lao Động số đầu tiên.
Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và tờ Báo Lao Động số đầu tiên.
Lên top