Gặp gỡ cuối tuần

Chuyên gia tư vấn Huỳnh Thị Thu Hằng: “Năng suất lao động Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất Châu Á”