Chuyện gì xảy ra khi người ta thành tỉ phú sau một đêm?

Sống nhàn nhã sung sướng không phải là điều Rehal mong muốn, vì với anh cuộc sống ấy không có ý nghĩa gì.
Sống nhàn nhã sung sướng không phải là điều Rehal mong muốn, vì với anh cuộc sống ấy không có ý nghĩa gì.
Sống nhàn nhã sung sướng không phải là điều Rehal mong muốn, vì với anh cuộc sống ấy không có ý nghĩa gì.
Lên top