Ở chốn lao xao

Chuyện chữ Nho và “mũ áo” (1)

Học chữ Nho ngày xưa. Ảnh: Tư liệu
Học chữ Nho ngày xưa. Ảnh: Tư liệu