Chuột túi Châu Phi - những "chiến binh" dò mìn

Một con chuột đang được APOPO huấn luyện dò mìn tại Tanzania. Ảnh: AFP
Một con chuột đang được APOPO huấn luyện dò mìn tại Tanzania. Ảnh: AFP
Một con chuột đang được APOPO huấn luyện dò mìn tại Tanzania. Ảnh: AFP
Lên top