Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Thay đổi từng môn, học sinh hết “ám ảnh” học thuộc lòng

Phụ huynh kỳ vọng chương trình giáo dục mới học sinh sẽ không còn ám ảnh bởi việc học thuộc lòng (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn.
Phụ huynh kỳ vọng chương trình giáo dục mới học sinh sẽ không còn ám ảnh bởi việc học thuộc lòng (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn.
Phụ huynh kỳ vọng chương trình giáo dục mới học sinh sẽ không còn ám ảnh bởi việc học thuộc lòng (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM