Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lo lớp học quá tải, cô - trò đều khổ

Trường tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với diện tích rất chật hẹp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Trường tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với diện tích rất chật hẹp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Trường tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với diện tích rất chật hẹp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top