Chúng ta từ đâu đến?

“Trong bối cảnh vũ trụ, trái đất đẹp và hiếm đến nao lòng; và cho đến tận giờ phút này, nó vẫn là độc nhất vô nhị” (Carl Sagan).
“Trong bối cảnh vũ trụ, trái đất đẹp và hiếm đến nao lòng; và cho đến tận giờ phút này, nó vẫn là độc nhất vô nhị” (Carl Sagan).
“Trong bối cảnh vũ trụ, trái đất đẹp và hiếm đến nao lòng; và cho đến tận giờ phút này, nó vẫn là độc nhất vô nhị” (Carl Sagan).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top