Chúng ta học được gì từ những xã hội truyền thống?

“Thế giới cho đến ngày hôm qua” tiếp tục phát triển các lý thuyết và nghiên cứu của Jared Diamond về vận mệnh các xã hội loài người. Ảnh: Omega Plus cung cấp
“Thế giới cho đến ngày hôm qua” tiếp tục phát triển các lý thuyết và nghiên cứu của Jared Diamond về vận mệnh các xã hội loài người. Ảnh: Omega Plus cung cấp
“Thế giới cho đến ngày hôm qua” tiếp tục phát triển các lý thuyết và nghiên cứu của Jared Diamond về vận mệnh các xã hội loài người. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top