Chúng ta học được gì từ “Bài học Phần Lan 3.0”?

“Trong năm 2019, với dân số khoảng 5,5 triệu người, tổng chi ngân sách cho giáo dục của Phần Lan vào khoảng 15,6 tỉ đô-la Mỹ. Trong cùng năm, Việt Nam chi khoảng 10,5 tỉ đô-la Mỹ cho giáo dục, với quy mô dân số khoảng 96,5 triệu người. Đất nước Phần Lan có tính đồng chủng cao, tức là có sự tương đồng lớn về văn hóa, bối cảnh, tính cách con người giữa các khu vực; còn chúng ta có bờ biển trải dài 3.260 kilômét, với 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Với những khác biệt như vậy, tôi không tin rằng một mô hình trường học Phần Lan “nguyên bản”, hay một chương trình giáo dục nhập khẩu “nguyên bản” từ Phần Lan sẽ là giải pháp cho nền giáo dục Việt Nam. Đó có thể là những sự lựa chọn tuyệt vời cho một nhóm thiểu số, và từ đó, giúp chúng ta nhận ra nhiều bài học. Chính những bài học đó mới là thứ chúng ta cần khát khao, thay vì khát khao một thứ chương trình, giáo trình, hay quy trình kiểu mẫu. Trong lịch sử, chính Phần Lan cũng đã có tâm thế học hỏi như vậy khi họ nhìn vào hệ thống giáo dục của các nước khác, như Anh, Đức, Thụy Sĩ hay Mỹ” - Hoàng Anh Đức (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Giáo dục EdLab Asia). Ảnh: Omega Plus cung cấp.
“Trong năm 2019, với dân số khoảng 5,5 triệu người, tổng chi ngân sách cho giáo dục của Phần Lan vào khoảng 15,6 tỉ đô-la Mỹ. Trong cùng năm, Việt Nam chi khoảng 10,5 tỉ đô-la Mỹ cho giáo dục, với quy mô dân số khoảng 96,5 triệu người. Đất nước Phần Lan có tính đồng chủng cao, tức là có sự tương đồng lớn về văn hóa, bối cảnh, tính cách con người giữa các khu vực; còn chúng ta có bờ biển trải dài 3.260 kilômét, với 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Với những khác biệt như vậy, tôi không tin rằng một mô hình trường học Phần Lan “nguyên bản”, hay một chương trình giáo dục nhập khẩu “nguyên bản” từ Phần Lan sẽ là giải pháp cho nền giáo dục Việt Nam. Đó có thể là những sự lựa chọn tuyệt vời cho một nhóm thiểu số, và từ đó, giúp chúng ta nhận ra nhiều bài học. Chính những bài học đó mới là thứ chúng ta cần khát khao, thay vì khát khao một thứ chương trình, giáo trình, hay quy trình kiểu mẫu. Trong lịch sử, chính Phần Lan cũng đã có tâm thế học hỏi như vậy khi họ nhìn vào hệ thống giáo dục của các nước khác, như Anh, Đức, Thụy Sĩ hay Mỹ” - Hoàng Anh Đức (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Giáo dục EdLab Asia). Ảnh: Omega Plus cung cấp.
“Trong năm 2019, với dân số khoảng 5,5 triệu người, tổng chi ngân sách cho giáo dục của Phần Lan vào khoảng 15,6 tỉ đô-la Mỹ. Trong cùng năm, Việt Nam chi khoảng 10,5 tỉ đô-la Mỹ cho giáo dục, với quy mô dân số khoảng 96,5 triệu người. Đất nước Phần Lan có tính đồng chủng cao, tức là có sự tương đồng lớn về văn hóa, bối cảnh, tính cách con người giữa các khu vực; còn chúng ta có bờ biển trải dài 3.260 kilômét, với 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Với những khác biệt như vậy, tôi không tin rằng một mô hình trường học Phần Lan “nguyên bản”, hay một chương trình giáo dục nhập khẩu “nguyên bản” từ Phần Lan sẽ là giải pháp cho nền giáo dục Việt Nam. Đó có thể là những sự lựa chọn tuyệt vời cho một nhóm thiểu số, và từ đó, giúp chúng ta nhận ra nhiều bài học. Chính những bài học đó mới là thứ chúng ta cần khát khao, thay vì khát khao một thứ chương trình, giáo trình, hay quy trình kiểu mẫu. Trong lịch sử, chính Phần Lan cũng đã có tâm thế học hỏi như vậy khi họ nhìn vào hệ thống giáo dục của các nước khác, như Anh, Đức, Thụy Sĩ hay Mỹ” - Hoàng Anh Đức (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Giáo dục EdLab Asia). Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Lên top