Chùm ảnh: Duyên thầm của Côn Đảo

Bồ câu Nicoba của Côn Đảo.
Bồ câu Nicoba của Côn Đảo.