Chưa thanh toán được bệnh bạch hầu

Trực khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây bệnh Bạch Hầu có độc lực rất mạnh. Hyppocrates là người mô tả bệnh đầu tiên và người Tây Ban Nha hài hước gọi là “kẻ treo cổ - El garatillo”.
Trực khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây bệnh Bạch Hầu có độc lực rất mạnh. Hyppocrates là người mô tả bệnh đầu tiên và người Tây Ban Nha hài hước gọi là “kẻ treo cổ - El garatillo”.