Chùa Hương - đôi dòng lược sử

Chùa Thiên Trù ngày nay nhìn từ trên cao.
Chùa Thiên Trù ngày nay nhìn từ trên cao.