Chùa Hương chuẩn bị đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt

Tượng Quan âm bằng đồng hiện được lưu giữ tại chùa Hương.
Tượng Quan âm bằng đồng hiện được lưu giữ tại chùa Hương.
Tượng Quan âm bằng đồng hiện được lưu giữ tại chùa Hương.