Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc đời qua ảnh

Chùa cổ nhất Sài Gòn

Trong chùa có 113 pho tượng cổ, hầu hết là tượng gỗ, chỉ có 7 tượng đồng.
Trong chùa có 113 pho tượng cổ, hầu hết là tượng gỗ, chỉ có 7 tượng đồng.