Chữ “xuân” trong Truyện Kiều

Thúy Kiều. Nguồn: “Truyện Kiều - Nghệ thuật sắc màu và kiệt tác văn chương” - Bookby.vn
Thúy Kiều. Nguồn: “Truyện Kiều - Nghệ thuật sắc màu và kiệt tác văn chương” - Bookby.vn
Thúy Kiều. Nguồn: “Truyện Kiều - Nghệ thuật sắc màu và kiệt tác văn chương” - Bookby.vn
Lên top