Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gặp gỡ cuối tuần

CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM ĐỖ HỒNG QUÂN: “Bằng tình yêu cao cả với âm nhạc”

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.