Chống thảm họa khí hậu - lời kêu gọi từ tỉ phú Bill Gates

“Có thể coi cuốn sách như một bách khoa thư về chuyển đổi xanh. Triển vọng về một Việt Nam xanh, một Việt Nam “0” cacbon tới năm 2050 là rất khả thi, khi tất cả cộng đồng chúng ta cũng có trách nhiệm, khát vọng đưa năng lượng xanh mới vào cuộc sống, bảo vệ Trái đất xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững” - Tiến sĩ Dư Văn Toán - Nhà nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Năng lượng tái tạo, Bộ TNMT nhận định. Ảnh: Omega Plus cung cấp
“Có thể coi cuốn sách như một bách khoa thư về chuyển đổi xanh. Triển vọng về một Việt Nam xanh, một Việt Nam “0” cacbon tới năm 2050 là rất khả thi, khi tất cả cộng đồng chúng ta cũng có trách nhiệm, khát vọng đưa năng lượng xanh mới vào cuộc sống, bảo vệ Trái đất xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững” - Tiến sĩ Dư Văn Toán - Nhà nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Năng lượng tái tạo, Bộ TNMT nhận định. Ảnh: Omega Plus cung cấp
“Có thể coi cuốn sách như một bách khoa thư về chuyển đổi xanh. Triển vọng về một Việt Nam xanh, một Việt Nam “0” cacbon tới năm 2050 là rất khả thi, khi tất cả cộng đồng chúng ta cũng có trách nhiệm, khát vọng đưa năng lượng xanh mới vào cuộc sống, bảo vệ Trái đất xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững” - Tiến sĩ Dư Văn Toán - Nhà nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Năng lượng tái tạo, Bộ TNMT nhận định. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top