Chống dịch như chống giặc

Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đoạt giải nhất.
Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đoạt giải nhất.
Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đoạt giải nhất.
Lên top