Cho trẻ đi học sớm, bố mẹ vô tình làm hại con

Một tiết học bổ sung kiến thức lên 3 cho nhóm trẻ từ 5 đến 8 tuổi (Ảnh: Huyên Nguyễn)
Một tiết học bổ sung kiến thức lên 3 cho nhóm trẻ từ 5 đến 8 tuổi (Ảnh: Huyên Nguyễn)
Một tiết học bổ sung kiến thức lên 3 cho nhóm trẻ từ 5 đến 8 tuổi (Ảnh: Huyên Nguyễn)
Lên top