Chợ sản vật của rừng

Vào tháng 4 đến tháng 6, chợ Nà Si bày bán rất nhiều bọ xít. Loại côn trùng tiết ra vị hôi này rất kén khách mua vì cách chế biến khá cầu kỳ. Người Thái thường ngâm bọ xít trong nước vôi trong nửa này để tẩy mùi hôi, sau đó cắt bỏ cánh đem rang ròn. Giá bán bọ xít tại chợ Nà Si dao động từ 250.000-400.000 đồng/ cân tùy loại to nhỏ. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Vào tháng 4 đến tháng 6, chợ Nà Si bày bán rất nhiều bọ xít. Loại côn trùng tiết ra vị hôi này rất kén khách mua vì cách chế biến khá cầu kỳ. Người Thái thường ngâm bọ xít trong nước vôi trong nửa này để tẩy mùi hôi, sau đó cắt bỏ cánh đem rang ròn. Giá bán bọ xít tại chợ Nà Si dao động từ 250.000-400.000 đồng/ cân tùy loại to nhỏ. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Vào tháng 4 đến tháng 6, chợ Nà Si bày bán rất nhiều bọ xít. Loại côn trùng tiết ra vị hôi này rất kén khách mua vì cách chế biến khá cầu kỳ. Người Thái thường ngâm bọ xít trong nước vôi trong nửa này để tẩy mùi hôi, sau đó cắt bỏ cánh đem rang ròn. Giá bán bọ xít tại chợ Nà Si dao động từ 250.000-400.000 đồng/ cân tùy loại to nhỏ. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Lên top