Chợ nổi Cái Răng có phải đang “chìm”?

Ghe bán thức ăn ở chợ nổi Cái Răng. Phía dưới ghe là cụm lục bình với nhiều loại rác thải. Ảnh: H.Thơ
Ghe bán thức ăn ở chợ nổi Cái Răng. Phía dưới ghe là cụm lục bình với nhiều loại rác thải. Ảnh: H.Thơ
Ghe bán thức ăn ở chợ nổi Cái Răng. Phía dưới ghe là cụm lục bình với nhiều loại rác thải. Ảnh: H.Thơ
Lên top