Chợ đình Kéo Phường

Ngôi đình này không phải được xây từ đầu ở đây mà là từ trung tâm huyện Quảng Uyên chuyển vào đây khoảng năm 1997 do lúc đó Quảng Uyên phải di chuyển ngôi đình để xây nhà khách. Nhờ có sự năng động của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã lúc đó đã đứng ra xin tận dụng lại mà ngôi đình đã được di dời về địa điểm bây giờ. Chợ đình có 30 gian làm bằng gỗ quý, hiện đình vẫn trong tình trạng tốt.
Ngôi đình này không phải được xây từ đầu ở đây mà là từ trung tâm huyện Quảng Uyên chuyển vào đây khoảng năm 1997 do lúc đó Quảng Uyên phải di chuyển ngôi đình để xây nhà khách. Nhờ có sự năng động của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã lúc đó đã đứng ra xin tận dụng lại mà ngôi đình đã được di dời về địa điểm bây giờ. Chợ đình có 30 gian làm bằng gỗ quý, hiện đình vẫn trong tình trạng tốt.
Ngôi đình này không phải được xây từ đầu ở đây mà là từ trung tâm huyện Quảng Uyên chuyển vào đây khoảng năm 1997 do lúc đó Quảng Uyên phải di chuyển ngôi đình để xây nhà khách. Nhờ có sự năng động của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã lúc đó đã đứng ra xin tận dụng lại mà ngôi đình đã được di dời về địa điểm bây giờ. Chợ đình có 30 gian làm bằng gỗ quý, hiện đình vẫn trong tình trạng tốt.
Lên top