Chính ủy Bùi Văn Tùng và chuyện công bằng với lịch sử

Ngày 16.5.1975, tại Phòng Khánh tiết Dinh Độc Lập, Chính ủy Bùi Văn Tùng thay mặt 5 cánh quân giải phóng Sài Gòn được Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng ôm hôn (ảnh tư liệu).
Ngày 16.5.1975, tại Phòng Khánh tiết Dinh Độc Lập, Chính ủy Bùi Văn Tùng thay mặt 5 cánh quân giải phóng Sài Gòn được Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng ôm hôn (ảnh tư liệu).
Ngày 16.5.1975, tại Phòng Khánh tiết Dinh Độc Lập, Chính ủy Bùi Văn Tùng thay mặt 5 cánh quân giải phóng Sài Gòn được Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng ôm hôn (ảnh tư liệu).
Lên top