Chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi 85

Cụ ông 3 năm “rèn sách”, chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi 85.
Cụ ông 3 năm “rèn sách”, chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi 85.
Cụ ông 3 năm “rèn sách”, chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi 85.
Lên top