Chiến dịch Đại Hùng 01 - nhiều dấu ấn thành công

Hội thảo tại điểm cầu trụ sở Petrovietnam. Ảnh: PVN
Hội thảo tại điểm cầu trụ sở Petrovietnam. Ảnh: PVN
Hội thảo tại điểm cầu trụ sở Petrovietnam. Ảnh: PVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top