Chỉ tình người còn đọng

Tác giả bên chiến hạm Rạng Đông trên sông Nê-va ở Xanh Pêtécbua, Nga (tháng 7.2017).
Tác giả bên chiến hạm Rạng Đông trên sông Nê-va ở Xanh Pêtécbua, Nga (tháng 7.2017).
Tác giả bên chiến hạm Rạng Đông trên sông Nê-va ở Xanh Pêtécbua, Nga (tháng 7.2017).
Lên top