“Chỉ có thể là New York!”

Trên cầu Brooklyn - một phần biểu tượng của New York, là Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1964, một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Mỹ, xây 1875, hoàn thành 1883, cây cầu kết nối hai khu của thành phố NY là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi sông East.
Trên cầu Brooklyn - một phần biểu tượng của New York, là Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1964, một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Mỹ, xây 1875, hoàn thành 1883, cây cầu kết nối hai khu của thành phố NY là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi sông East.
Trên cầu Brooklyn - một phần biểu tượng của New York, là Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1964, một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Mỹ, xây 1875, hoàn thành 1883, cây cầu kết nối hai khu của thành phố NY là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi sông East.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top