Chết vì mắc kẹt trên biển do dịch bệnh

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 200.000 thuyền viên mắc kẹt trên biển do các quốc gia áp lệnh hạn chế đi lại, thông thương vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Liên Hợp Quốc (UN)
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 200.000 thuyền viên mắc kẹt trên biển do các quốc gia áp lệnh hạn chế đi lại, thông thương vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Liên Hợp Quốc (UN)
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 200.000 thuyền viên mắc kẹt trên biển do các quốc gia áp lệnh hạn chế đi lại, thông thương vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Liên Hợp Quốc (UN)
Lên top